Blue Diamond with Two White Diamond Ring

  • $6,052.50
  • $1,664.00